فیش های بانکی مورد نیاز

مدارک لازم جهت صدور کاردکس بشرح زیر است:

  1. اصل کارت ملی و فتوکپی دورو یک برگ و یا تاییدیه از ثبت احوال
  2. اصل شناسنامه و فتوکپی یک برگ (در صورت داشتن توضیحات یک فتوکپی از توضیحات شناسنامه)
  3. 5 قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید تمام رخ کاملا جدید،بدون عینک (باشناسنامه،کارت ملی و نظام وظیفه و در صورت داشتن گواهینامه قبلی یکی نباشد)(خانمها با حجاب کامل مقنعه مشکی بدون آرایش و آقایان بدون فرم ریش و مو و کلاه)
  4. ارائه گروه خونی برای پزشک الزامی است
  5. فیش بانک ملی به حساب وزارت کشور مبلغ 200,000 ریال به حساب سیبا   2171150246004
  6. فیش بانک ملی به حساب وزارت دارائی مبلغ 10,000 ریال به حساب سیبا    2171150248000
  7. فیش بانک ملی به حساب شهرداری مبلغ 10,000 ریال به حساب سیبا        105871597004
  8. فیش بانک ملی به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی مبلغ 120,000 ریال به حساب سیبا    0223093833007
  9. ارائه کارنامه آموزشی که تمام مراحل آن به پایان رسیده باشد
Call Now Button طراحی سایت ، طراح وب سایت