قوانین و مقررات آموزشگاه

قوانین و مقررات آموزشگاه رانندگی کوروش

مواردی که هنرجویان عزیز می بایست رعایت نمایند

 

  1. حضور به موقع در کلاس های آئین نامه و فنی: در صورت تأخیر یا غیبت از ادامه کلاس ها بازمانده و برابر دستورالعمل در هفته جاری موفق به امتحان مقدماتی آئین نامه نمی شوند.
  2. استفاده از تلفن همراه در کلاس های آموزشی ممنوع می باشد.
  3.  آوردن تلفن همراه در آزمون ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده طبق مقررات برخورد خواهد شد.
  4. حضور به موقع در کلاس های آموزش عملی: در صورت تأخیر از شرکت در جلسه آموزش عملی جلوگیری به عمل آمده و طبق دستورالعمل هزینه ی آن به عهده ی هنرجو می باشد.
  5.  در صورتی که هنرجو به هر دلیلی امکان شرکت در جلسات آموزش عملی را نداشته باشد: باید 24 ساعت قبل (به صورت حضوری یا تماس تلفنی) به قسمت پذیرش آموزشگاه اطلاع رسانی نموده و در خصوص جلسه جبرانی هماهنگی مممم لازم را به عمل آورد.
  6.  جهت هرگونه هماهنگی در خصوص کسب اطلاعات یا جابجایی کلاس های عملی و موارد دیگر: فقط آموزشگاه به شخص هنرجو پاسخگو خواهد بود و از ارائه موارد فوق به اشخاص غیر خودداری می گردد.
  7.  جهت تشکیل کارتکس: بعد از گذراندن کلاس های آئین نامه و فنی و عملی خودرو و موفقیت در آزمون های مقدماتی آئین نامه و شهری و صدور گواهی مهارت حداکثر ظرف مدت 72 ساعت با حضور در آموزشگاه اقدام بفرمایید.
  8. در صورت عدم رعایت موارد فوق هرگونه مسئولیت بر عهده هنرجو می باشد.
قوانین و مقررات آموزشگاه رانندگی کوروش
Call Now Button طراحی سایت ، طراح وب سایت